برگزاری جشن و مراسم در شهر جابزی:


برای رزرو اختصاصی شهر جابزی

۱. حداقل یک هفته قبل از تاریخ برنامه رزرو کنید.

۲. امکان برگزاری در ساعات ۱۰ الی ۱۶ ۷ روزهای شنبه الی چهارشنبه هفته می باشد.

۳. ظرفیت مجموعه نهایتا ۲۰ کودک به همراه یک همراه می باشد.

۴. هزینه آن بستگی به شرایط مراسم متغیر می باشد.

برای اطلاعات و رزرو مجموعه با ما تماس بگیرید.
شماره تماس:
۰۲۱۲۸۴۲۳۲۸۲ داخلی ۱
واتساپ و تلگرام: ۰۹۱۹۴۰۶۳۲۸۲