ثبت شکایات:

در صورتی که به هر دلیل از خدمات مجموعه شهر جابزی رضایت نداشتید کافیست با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۳۲۸۲ داخلی ۳ تماس فرمایید.