همکاری با شهر جابزی:


برای همکاری در مجموعه شهر جابزی نیاز می باشد چند ویژگی را در ابتدا داشته باشید.

 

عاشق دنیای کودکان

تجربه مرتبط همکاری با فضای مادر و کودک

صبر و حوصله فراوان

روابط عمومی بالا

گواهی عدم سو پیشینه

مسولیت پذیری بالا

 

اگر موارد فوق را در خود می بینید فرم زیر را پر کنید
خیلی زود بهتون زنگ می زنیم!

استخدام